- Open -

Monday - Thursday
11am - 9pm

Friday
11am - 11pm

Saturday
5pm - 11pm

Sunday
5pm - 9pm134 Ruby St, Tavares, FL   |   352.609.2577   |   Chef@LagoDora.com

@lagodora